Vítejte na internetových stránkách   

MÍSTNÍ LIDOVÉ KNIHOVNY ŠVÁBENICE 

Podzim 2022 v Místní lidové knihovně Švábenice

První tři zářijové středy po sobě patřily canisterapeutickým návštěvám pejska Betinky v 1., 4. a 5. třídě místní školy. Děti předvedly pejskovi své čtenářské schopnosti a naopak Betinka je odměnila laskavým chováním. Vše proběhlo v milé a přátelské atmosféře pod vedením knihovnice paní Evy Kalivodové z Vyškova.

5. a 6. října se v naší knihovně vystřídali všichni žáčci místní školy se svými třídními učitelkami. Připomněli si pravidla chování při práci s knihami a prohlédli si knížky, které na ně zde čekají. Paní Zuzana Švábová se postarala o pestré aktivity doplňující hravou formou vědomosti z dětské literatury. Nakonec si šikovní páťáci vyrobili pěkné záložky ze staré vyřazené knihy.

Podzim v knihovně se vydařil a před námi jsou dlouhé zimní večery. Co tak je příjemně strávit s vypůjčenou knihou?

Těší se na Vás každou středu a pátek odpoledne

Hana Pištělková, knihovnice

 

 

Čteme pejskovi

Druháčci z naší školy měli možnost ukázat pejskovi Bekynce, jak už umí číst. Četli z připravených knížek o pejscích a Bekynka je pozorně poslouchala.

Pejska přivezla do školy paní Eva Kalivodová, knihovnice z vyškovské knihovny. Děti se také seznámily se psí poslušností a odpovídaly na spoustu zajímavých otázek.

Zdařilá akce se uskutečnila 15. března 2022 za přispění KKD Vyškov a MLK Švábenice.

 
 
Provoz knihovny od 22. listopadu 2021


Pro základní (výpůjční) provoz knihoven platí nadále pravidla:

 

a) do knihovny se vstupuje jednotlivě s respirátorem
b) ve frontě čekajících zákazníků dodržovat minimální rozestupy 1,5 metrů

c) používat dezinfekční prostředky na ošetření rukou

 


Podzimní návštěva v Místní lidové knihovně Švábenice

Po dvouleté přestávce jsme 20. a 26. října přivítali v knihovně na obecním úřadě žáky 2., 3., 4. a 5. třídy. Dostavili se v doprovodu svých učitelek i paní ředitelky.

Během návštěvy se děti seznámily s provozním řádem, prohlédly si zajímavé knížky a pobavily se při naučných aktivitách připravených paní Švábovou.

Potěšil nás zájem, který děti projevovaly a doufáme, že se z některých stanou pravidelní návštěvníci naší knihovny. Půjčovní doba ve středu od 13 do 15 hodin je určená především jim.

Hana Pištělková, knihovnice

 
 
Ve středu 14.4. opět otevíráme knihovnu.  Návštěva knihovny se řídí protiepidemickými opatřeními:
 
! VSTUPUJTE POUZE S ROUŠKOU NASAZENOU NA NOS A ÚSTA!
! PŘED VSTUPEM DO KNIHOVNY APLIKUJTE DEZINFEKCI NA RUCE!
! DODRŽUJTE MEZI SEBOU MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST 2 METRY!
 

Návštěvní doba:

středa   13:00 - 15:00 (ve dnech školního vyučování)

pátek    16:00 - 18:00

 
Vaše knihovnice Hana Pištělková.
 
 

V pátek 4.12. opět otevíráme knihovnu.  Návštěva knihovny se řídí protiepidemickými opatřeními:

! VSTUPUJTE POUZE S ROUŠKOU NASAZENOU NA NOS A ÚSTA!

! PŘED VSTUPEM DO KNIHOVNY APLIKUJTE DEZINFEKCI NA RUCE!

! DODRŽUJTE MEZI SEBOU MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST 2 METRY!

Vaše knihovnice Hana Pištělková.

      

V současné době v ní najdete 3 419 knížek pro čtenáře nejmladší  i dospělé. Můžete si vypůjčit horké novinky od Vladimíra Vondrušky, Františka Niedla,  Patrika Hartla, Dominika Dána,… Oblíbené jsou detektivky, které napsal J. Nesbo,  Larsonova  série trilerů Milénium s pokračováním ve dvou dílech od Davida Lagercrantze.

   Čtenáři si rádi vybírají společenské romány od našich i světových autorů, například stále žádaní spisovatelé jsou Javořická,  Monyová, Frýbová, Hercíková, Sommerová,Viewegh,  Woodová, Erskinová, Di Fulvio, Steelová, Petterson, Plaidy,…

   Nejmenší děti si mohou vybrat ze řady knížek Prvního a Druhého  čtení,  starší i scifi Odkaz dračích jezdců: Eragon, Eldest, Brisinger,  Inheritance a spoustu dalších.

   Naše knihovna je pravidelně doplňována knížkami z výměnného fondu Knihovny Karla Dvořáčka Vyškov.

   Zájemci o vypůjčení knížek si je  mohou předem nalézt v online katalogu cestou:  www.svabenice.cz – Městys Švábenice – volný čas – kulturní zařízení – knihovna – Katalog knih v knihovně ve Švábenicích nebo https://knihovnasvabenice.webnode.cz. – Katalog knih. Knížky půjčujeme po registraci bez dalších poplatků.

   V roce  2006 byl spuštěn v místní lidové knihovně veřejný internet, který  je pro veřejnost zdarma.

   Vejděte s námi do světa knih každý pátek v době od 16 do 18 hodin.

   Těší se na vás a s výběrem dobrého čtení poradí knihovnice Hana Pištělková.