Místní lidová knihovna Švábenice


Historie knihovny

Historie naší knihovny začíná již v roce 1873, kdy byl založen čtenářský spolek Cyril a Metoděj, na podnět Pöttingova oblíbeného nástupce děkana Karla Mikulky, který spolku věnoval větší počet knih a 47 zlatých na zařízení knihovny a nákup dalších. K prvnímu výročí trvání měl spolek 174 svazků, téměř úplně rozpůjčených. Velmi příznivý ohlas měly pravidelné schůzky čtenářů, na nichž se četly noviny a časopisy. První čtenářský spolek časem zanikl, ale zájem o knihy zůstal, a tak r. 1889 došlo k založení Čtenářsko-pěveckého spolku Svatopluk, který byl založen tehdejším starostou Františkem Hrouzkem. Tento spolek se udržel a jeho knihovna o 480 svazcích se později stala základem obecní knihovny, založené v roce 1920. Další informace ke knihovně nemáme, neboť místní obecní kronika byla ztracena.